הענן של בזק – קריאה מודרכת

Bezeq (הכי טוב בבית) השיקה זה מכבר שירות Cloud כי הכל היום זה ב-Cloud וגם בזק היא ב-Cloud. שירות ה-Cloud שמיועד רק ללקוחות Bezeq (הכי טוב בבית) מציע שטח אחסון בלתי מוגבל למטרות גיבוי. קשה להכחיש שזו הצעה נחמדה. אז ניסיתי אותה. האמת היא שניסיתי אותה כבר מזמן אבל כעת החלטתי גם לכתוב עליה.

נתחיל בעניינים הטכניים: הקליינט דפוק ומוגבל, מסוג הדברים שמתכנתים כותבים בחמש דקות, שירות הווב מוגבל ודפוק, מסוג הדברים שמתכנתים שנזרקו מפרויקט הקליינט כותבים בארבע דקות. אבל עזבו את זה. מה שמרתק אותי במיוחד הם תנאי השימוש ש-Bezeq (הכי טוב בבית) מכריחה את הגולשים לחתום עליהם אם הם רוצים להשתמש בשירות שלה. אני מודה שלעתים רחוקות אני קורא את תנאי השימוש, אבל הפעם התחלתי לקרוא ואיך לומר, זה חתיכת מסמך מרתק.

המסמך עצמו, אם תעתיקו אותו לוורד, מחזיק 20 עמודים אבל בזק לא תיתן לך לקרוא אותו בפורמט נוח אלא בחלון קטן שלא ניתן להגדיל אותו. בעוד שאני לא עורך דין, והפרשנות שתקראו לעיל אינה פרשנות משפטית, אם בכל זאת תעתיקו את תנאי הרישיון, תמצאו בו כמה הצהרות מקסימות (הטקסט המודגש מצוטט מתוך תנאי הרישיון. הטקסט המוטה מכיל את ההערות שלי):

4. ידוע לי כי אופן מתן השירות, איכותו, תוכנו, תנאי השירות עשויים להשתנות ואף להיפסק באופן זמני או קבוע, בכל עת , על פי שיקול דעתה הבלעדי של בזק.
יכול להיות שתגבו את תכני המחשב שלכם במשך שבועות ואז נפסיק את השירות. 

5. ידוע לי, ואני מסכים להעברת הנתונים ופרטים מזהים לרבות מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני לצד שלישי כלשהו (לרבות ספק התוכנה) ככל שיידרש לשם אספקת השירות, תפעולו באופן יעיל, ולשם גביית חובות, ככל שיהיו, על פי שיקול דעתה של בזק.
במילים פשוטות: בזק נותנת (תמורת תשלום או לא, זה לא עניינכם) את המידע שלכם לחברות אחרות.

6. בזק לא תישא באחריות לכל נזק, קלקול, תקלה או כשל שיגרמו ללקוח והנובעים משימושו בשירות ו/או בתוכנת השירות ו/או באתר לרבות בגין כל כשל בתוכנת השירות ו/או בתהליך התקנת התוכנה ו/או שדרוג התוכנה ו/או בתהליך הסרת התוכנה ו/או בגין שימוש בכל אפליקציה הזמינים במסגרת השירות.
מסביר את עצמו: כל נזק שייגרם לכם כי המתכנתים שלנו בנו מוצר דפוק, עליכם. אנחנו לא אחראים.

9. בזק רשאית בכל עת לקבוע בהודעה מראש תשלום עבור השירות. 
עכשיו זה בחינם, אבל בעתיד? מי יודע, מי יודע.

10. בזק רשאית בכל עת להגביל את נפח השימוש בשירות, לרבות גביית תשלום בגין נפח נוסף בכל עת.
נפח בלתי מוגבל לזמן מוגבל בו הנפח הבלתי מוגבל עשוי להיות מוגבל בצורה מוגבלת אך ללא הגבלה.

11. לתשומת ליבך  הפרטים שמסרת לבזק בעת הצטרפותך לשירות, ישמשו לצורך משלוח דבר פרסומת מטעם בזק באמצעות פקס, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר. באפשרותך להודיע לבזק בכל עת על סירובך לקבל דבר פרסומת דרך כלל או מסוג מסוים.
הודעתם?

פטור מאחריות לתכנים:
12. "תכנים" פירושו כל קובץ, מידע שיאוחסן, ישותף, יופק, ישוחזר, יישלף, יצפה במהלך השימוש בשירות, כגון קבצי נתונים, טקסט כתוב, תוכנה, מוסיקה, גרפיקה, תצלומים, תמונות, צלילים, וידיאו, הודעות וכל חומר אחר דומה או חלק מהם (להלן: "התוכן או התכנים")

14. הלקוח ישפה את בזק בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו לה בגין כל דרישה או תביעה מצד ג' כלשהוא שעניינה התכנים ו/או השימוש שנעשה בהם, לרבות, ובלי למצות, כל טענה שעניינה לשון הרע, פגיעה בפרטיות, הפרת זכויות יוצרים או כל עילה אחרת.
כלומר אם במקרה תובעים את בזק בגלל תוכן שהעליתם לשירות שלה, אתם תשלמו לבזק על הנזקים שיגרמו לה.

15. לבזק אין שום אחריות לאובדנם ולמהימנותם של התכנים. בכלל זה, לא תהא בזק אחראית לוירוסים ו/או תוכנות ריגול ו/או קבצים מזיקים ו/או כל תוכן מזיק מכל סוג שהוא שנתקבלו באמצעות ו/או תוך שימוש בשירות. בזק ו/או מי מטעמה אינם אחראים על גיבוי תכנים כלשהם במסגרת השירות והיא מסירה בזאת כל אחריות במקרי פגיעה כלשהי בתכני השירות והאתר.
אחד הסעיפים האהובים עליי: קודם כל, אם וירוס ינקנק לכם את המחשב בגללנו, אנחנו לא אשמים. אנחנו חוזרים – זה בגללנו, אבל אנחנו לא אשמים. וחוץ מזה, אתם משתמשים בשירות גיבוי אבל שירות הגיבוי לא מגבה את עצמו ולכן אם גיביתם את התכנים שלכם אצלנו והם נעלמו, אנחנו לא אחראים. אמרנו לכם – אנחנו לא מגבים!

21. בזק תהא רשאית בכל עת וללא הודעה מוקדמת להגביל את הנפח הכולל של התכנים המאוחסנים על ידי המשתמש באופן מוחלט או חלקי ו/או לגבות תשלום בגין השירות או בגין שירות אחסון מעל נפח מסוים וכי אין באי גביית תשלום על ידי בזק עבור שירות אחסון בנפח כלשהו, בשלב כלשהו, משום התחייבות של בזק להמשיך ולספק את השירות בכלל, לספקו ללא תשלום , לספקו במתכונת מסוימת, ולספקו בנפח בלתי מוגבל ללא תשלום. 
במקרה שלא הבנתם את הסעיפים הקודמים, כתבנו את זה פעם נוספת, בסעיף נפרד. עכשיו זה ברור?!

28. השירות ניתן ללקוחות בין היתר באמצעות צדדים שלישיים ובזק אינה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ישיר או עקיף ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר למעשה ו/או למחדל כאמור. 
זה בכלל לא אנחנו שנותנים את השירות.

אז רגע, מי בעצם נותן את השירות? Bezeq (הכי טוב בבית) מציגה בתנאי השימוש שלה את השם: חברת Cloud Engines, Inc או כפי שהיא מכונה בתנאי השימוש "Pogoplug". ועל מה היא מתחייבת כלפיכם? ניחשתם נכון:

Pogoplug שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את השירות (או כל חלק ממנו) או להפסיקו, באופן זמני או לצמיתות, בכל שעה או מעת לעת, בין על ידי מתן הודעה מראש ובין אם לאו. הנך מסכים ש-Pogoplug לא תישא בשום אחריות כלפיך או כלפי גורם אחר כלשהו בגין כל שינוי או הפסקה של השירות.
לכלום.

האם Pogoplug לפחות מתחייבת לשמור על התכנים שאני מגבה בשירות ה-Cloud של Bezeq (הכי טוב בבית) שהוא בעצם שירות של Pogoplug?

Pogoplug אינה מתחייבת או אחראית לכך, שתוכן כלשהו שתאחסן בשירות או שתהיה לך גישה אליו דרכו, לא יספוג בשוגג נזק, שיבוש או אובדן.
ברור.

בקיצור, בפעם הבאה שגידי גוב מציע לכם לגבות את המחשב שלכם על ה-Cloud של Bezeq (הכי טוב בבית), תזכרו שמדובר בחתיכת הצעה אטרקטיבית.

8 מחשבות על “הענן של בזק – קריאה מודרכת

 1. האינטרנט מלא באתרים שישמחו לתת לכם מקום אחסון ללא הגבלה, ובחינם. מצד שני, אלה ספקי אחסון שהיום הם פה ומחר, מי יודע. כנראה שpogoplug הם עוד חברה כזו. השאלה הנשאלת היא למה בזק משתפים איתם פעולה, מעבר לאינטרס לאסוף ולמכור נתוני צרכנים למפרסמים.

  הגיבוי שלי נעשה אצל מיקרוסופט סקיידרייב, שהממשק שלהם ככה-ככה, אבל אני יודע שהמידע שלי לא ייעלם מחר.

 2. הסיבה שאני לא מתכוון להשתמש בשירות גיבוי של בזק היא שכרגע אני אכן לקוח של בזק, אבל אני לא בטוח שאני אהיה מחר.
  אני מעדיף ששירות מסוג מסויים אני רוכש לא יהיה תלוי בשירות מסוג אחר.

 3. סקיידרייב נראה לי אחלה, ותנאי שימוש הם תמיד מסמכים שגורמים לך לחשוב…
  הנה קטע מתוך תנאי השימוש של סקיידרייב:

  MICROSOFT CORPORATION HEREBY DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS WITH REGARD TO THE SOFTWARE, INCLUDING ALL WARRANTIES AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NON-INFRINGEMENT. ….. MICROSOFT DOES NOT MAKE ANY ASSURANCES WITH REGARD TO THE ACCURACY OF THE RESULTS OR OUTPUT THAT DERIVES FROM SUCH USE OF ANY SUCH TOOLS AND UTILITIES.

  יש שם עוד פנינים, למשל בנוגע למתי ועם מי הם חולקים את המידע האישי שלך, אבל חבל על הזמן – הרי מרשם האוכלוסין של מדינת ישראל מסתובב ברחוב, אז לא נראה לי שלדקדק בקטנות עם מיקרוסופט זה רלוונטי.

 4. האמת שחוץ מסעיף 15, הכל נשמע לי הגיוני לגמרי. אני מניח שאם היית מספק שירות גיבוי, היית עושה את אותו חוזה בדיוק (חוץ אולי מהקטע של העברת פרטים אישיים לצד שלישי, אבל לצערי זאת הנורמה היום, ואני בטוח שהסעיף הזה קיים ב-90% מ-EULA שהסכמת להם).

  סעיף 15 הוא בדיחה. הם מתנערים בדיוק מהבסיס של השירות שהם מציעים. זה כמו שאקנה מקרר ו-LG יגידו לי שהם לא מתחייבים שהוא יקרר.

  מתוך סקרנות עברתי על ההסכם של Crash Plan, השירות שאני משתמש בו (ומאוד מרוצה).
  וחוץ מהעברת פרטים לצד ג' (הם לא מעבירים) יש בו גם סעיפים דומים שמתנערים לגמרי מאחריות במקרה של אובדן מידע או הפסד כספי. האחריות שלהם מסתכמת בכסף שאותו שילמת על השירות.

  אה, ולא ראיתי סעיפים שמגבילים עתידית את נפח האחסון או את התשלום (אני משלם 70$ לשנה, לגיבוי של 5 מחשבים, ללא הגבלת נפח), אבל אני מניח שהם נמצאים שם איפשהו. היום חברות סלולריות בארה"ב אוכלות את הלב על תוכנית הדאטה ללא הגבלה שהם נתנו לפני כמה שנים ואסור להן לבטל.

 5. למה לא אמרתם כלום לפני כמה שנים? כשהתקשרו אלי והציעו לי הצעה כל כך מפתה.
  ומאחר ואני זבלנית כפייתית ופחדנית שמשהו ילך לאיבוד שמחתי להנות מההצעה של בזק.
  לקח להם שנה להודות שכל 18.000 הקבצים שהעברתי לענן הכל הלך לאיבוד ועכשיו הם מציעים לי ארבעה חודשים גלישה חינם באינטרנט. (מצחיק? לא ממש.)
  עד כמה שידוע לי ואני מקווה שאני לא טועה בתקופה שאני חתמתי על הסכמתי לא היה סעיף בעניין הנצחיות.
  היום הם מודים שזה יכול לקרות.

 6. מצטרף ל 5 (ספק). כל החברות כמעט בלי יוצא מן הכלל דופקות אותנו בעניין הזה.
  ובאותו עניין ממליץ לכולם לצפות בסרט הדוקומנטרי (?) "מסכים לתנאי השימוש"
  מפחיד לגלות כמה מידע אנחנו מנדבים בלי שום היסוס ועוד יותר מפחיד שבידי חברות פרטיות יש על כל אחד מאיתנו תיק שמן שמי יודע מה הם יעשו איתו ומתי …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *